Зареєструвати код

Офіційні правила рекламної Акції 
«ВЕЛИКА ЛЮБОВ ДО МАЛЕНЬКИХ СЕРДЕЦЬ»
(надалі – «Акція»)

Організатор та Виконавці Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «САНДОРА» (далі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 22430008, місцезнаходження: 57262, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський район, село Миколаївське

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «БЕТТЕР СВІТ МАРКЕТИНГ» (надалі – «Виконавець»), код ЄДРПОУ 41565498, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8.

1.3. Технічним партнером Акції є фізична особа підприємець Кравець Олексій Аркадійович, адреса електронної пошти: mailbox@alexeykravets.com.

 

Мета проведення Акції, інформаційна підтримка Акції та визначення термінів

2.1. Метою проведення Акції є сформування та підтримка інтересу невизначеного кола споживачів до продукції Організатора, що реалізується під знаком для товарів та послуг «Садочок».

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті promo.sadochok.ua.

2.3. УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

2.4. Коротка інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:

 • на сайті sadochok.ua;
 • за телефоном «гарячої лінії» 0 800 300 309 (далі – «гаряча лінія»), графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00. Усі дзвінки безкоштовні в межах території України.

2.5. Термінологія та поняття, які використовуються в цих Правилах:

2.5.1. Доба – відрізок часу в період однієї астрономічної доби з 00 годин 00 хвилин 00 секунд до 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом.

2.5.2. Сайт – інтернет-сайт розміщений за адресами promo.sadochok.ua, що містить інформацію щодо умов Акції та всі необхідні інструменти для участі в Акції.

2.5.3. Акційна продукція – продукція, що реалізується під знаком для товарів та послуг «Садочок», позначена акційною плашкою «Велика любов до маленьких сердець», а саме:

 • Садочок Сік Персик-Яблуко 0.95л;
 • Садочок Сік Томат з м'як 0.95л;
 • Садочок Нект Апельсин 0.95л;
 • Садочок Нект Мультифрукт 0.95л;
 • Садочок Нект Ябл-Виноград біл 0.95л;
 • Садочок Нект Ябл-Вишня 0.95л;
 • Садочок Нект Ябл-Гранат 0.95л;
 • Садочок Сік Мультивітамін 0.95л;
 • Садочок Сік Яблуко 0.95л;
 • Садочок Нект Ананас-Яблуко 0.95л;

2.5.4. Акційний код (Код) – код, розміщений на внутрішній стороні кришечки Акційної продукції, який є унікальним для кожної окремої одиниці Акційної продукції.

2.5.5. Унікальний Учасник Акції – Учасник Акції з належним лише йому унікальним номером мобільного телефону та унікальними паспортними даними громадянина України.

2.5.6. Кандидат – Учасник, якого було визначено серед Учасників як такого, що має право отримати подарунок Акції після надання необхідних документів та виконання всіх визначених Правилами умов отримання подарунку.

2.5.7. Переможець – Кандидат, який надав всі необхідні документи та дані і виконав всі визначені Правилами умови отримання подарунку.

2.6. Акція направлена на допомогу дітям з вадами серця та 50 копійок з кожного пакування Акційної продукції буде  перераховано Організатором у благодійний фонд «СЕРЦЕ НА ДОЛОНІ» на закупівлю оклюдерів для дітей з вадами серця.

 

Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Акція триває (період безпосередньої реєстрації кодів в Акції) з 00:00 годин 01.06.2024 року по 23:59 години 31.08.2024 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться по всій території України, крім зони ведення воєнних дій, Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій України (далі – «Місце проведення Акції»).

 

Учасники Акції

4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, які в Строк проведення Акції здійснили покупку Акційної продукції та повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).

4.1.1. Від імені та в інтересах Учасників, яким ще не виповнилось 14 (чотирнадцять) років діють законні (уповноважені) представники, а саме батьки/піклувальники. В такому разі у правовідносинах, які виникають під час участі у Акції між таким Учасником та Організатором/Виконавцем від імені такого Учасника виступає його законний (уповноважений) представник.

4.1.2. Участь в Акції Учасників у віці від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років здійснюється за згодою їхніх законних (уповноважених) представників. Беручи участь в Акції вважається, що такий Учасник отримав таку попередню згоду.

4.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

 • працівники Організатора, Виконавця й Технічного партнера та члени їхніх сімей;
 • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію під ТМ «Садочок» та члени їхніх сімей;
 • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
 • іноземці та особи без громадянства;

Участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

4.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно з цими Правилами.

4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил, вимог користування Сайтом та норм чинного законодавства України;
 • зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції інших Учасників;
 • зберігати кришечку продукції під ТМ «Садочок» з акційним кодом, що підтверджує придбання Акційної продукції (далі – «Кришечка») до 10 вересня 2024 року.
 • надати на вимогу Організатора/Виконавця Акції Кришечку з Кодом для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасник та/або їх законні (уповноважені) представники тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації коду на Сайті, в чат-боті Акції у Viber або Telegram та/або реєстрація коду шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200 з текстом коду згідно з вимогами розділу 6 Правил.

4.6. Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Подарунків, зазначених в розділі 5 цих Правил.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про коди, що містяться під кришечками Акційної продукції,  які стали відомі їм будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, вказані під Кришечками Акційної продукції, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасники такими, що не відповідають вимогам цих Правил та не мають права на отримання подарунків, зазначених в розділі 5 цих Правил.

 

Подарунки

5.1. Подарунком Акції є електронний подарунковий сертифікат Rozetka номіналом 5 000 (п’ять тисяч) грн – 92 (дев’яносто дві) штуки (надалі – «Подарунок»).

*Під Електронним сертифікатом «Розетка» мається на увазі унікальний код, який надає можливість обміняти його на товари та послуги інтернет-магазину rozetka.com.ua у межах його номінальної вартості.

5.2. УВАГА! Подарунок Акції є доходом Переможця та/або його законних (уповноважених) представників, отримання Переможцем Подарунку може вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством України, підлягає декларуванню.

5.3. Кількість Подарунків обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Подарунків може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.

5.4. Зовнішній вигляд (розмір, колір тощо) та інші характеристики Подарунків на рекламно-інформаційних матеріалах можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції та не відповідати сподіванням Учасників Акції.

5.5. Грошовий еквівалент Подарунків не нараховується та не виплачується. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

5.6. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Учасниками після їх одержання, за неможливість Переможців скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

5.7. Подарунки можуть бути отримані Кандидатами та/або його законними (уповноваженими) представниками, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.8. Учасник Акції може отримати не більше трьох Подарунків за Строк проведення Акції.

 

Умови участі в Акції, порядок отримання Подарунків та умови визначення Кандидатів.

6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції:

6.1.1. Придбати від однієї (одна і більше) одиниці Акційної продукції;

6.1.2. Знайти під кришечкою Акційної продукції Код;

6.1.3. Зареєструвати Код за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті promo.sadochok.ua, в чат-боті Акції у Viber або Telegram, або шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200.

УВАГА! При реєстрації Коду в чат-боті Акції в Telegram Учасник Акції одноразово отримує додатковий шанс на виграш Подарунку Акції. Ця умова застосовується лише, коли Учасник реєструє Код в чат-боті Акції в Telegram вперше.

УВАГА! При реєстрації Кодів різними способами (за допомогою Сайту, чат-боту Акції у Viber або Telegram, або шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200) Учасник Акції має використовувати один і той самий номер мобільного телефону.

УВАГА! Під час реєстрації Учасник може зазначити лише номер українського GSM-оператора.

УВАГА! Відповідальність за коректність вводу номера мобільного телефону Учасника та Коду, а також за виконання всіх дій на Cайті несе Учасник Акції. У разі помилки при введенні номеру телефону Учасник не матиме можливості отримати Подарунок Акції. У разі помилки при введені номеру телефону Учасником Організатор не матиме змоги виправити номер телефону Учасника, зазначений при реєстрації.

6.2. На підтвердження реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або в чат-боті Акції у Viber або Telegram, після завершення реєстрації Учасник отримає відповідне повідомлення про належну реєстрацію. У відповідь на реєстрацію кожного Коду шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200 Учасник Акції отримує SMS повідомлення про належну реєстрацію.

УВАГА! Одне SMS повідомлення може містити не більше одного Коду так само як і відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті або в чат-боті Акції у Viber або Telegram.

6.3. Код вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником повідомлення про належну реєстрацію на Сайті або чат-боті Акції у Viber або Telegram чи відповідного SMS повідомлення.

6.4. Учасник може зареєструвати не більше 10 Кодів (які повністю відповідають унікальному коду, що міститься під Кришечкою) протягом однієї доби та 35 Кодів протягом одного тижня. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду, зазначеному на під Кришечкою та вимогам цих Правил) 10 разів поспіль протягом 1 (однієї) доби, його обліковий запис на Сайті (доступ до «особистого кабінету» на Сайті), IP-адреса та номер мобільного телефону, який був зазначений при реєстрації Коду на Сайті, в чат-боті Акції у Viber або Telegram або з якого проводилась реєстрація Кодів шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200, автоматично блокується для участі в Акції на 24 години.

У випадку якщо Учасником буде введено некоректний Код 10 разів поспіль вдруге та між цими спробами не буде введено хоча б один коректний Код, його обліковий запис на Сайті (доступ до «особистого кабінету» на Сайті), IP-адреса та номер мобільного телефону, який був зазначений при реєстрації Коду на Сайті, в чат-боті Акції у Viber або Telegram або з якого проводилась реєстрація Кодів шляхом відправлення SMS повідомлення на номер 3200, автоматично блокується для участі в Акції до кінця Строку проведення Акції.

6.5. Після успішної реєстрації Кодів вони закріплюються за Учасником Акції, який їх зареєстрував. При цьому кожен додатково зареєстрований Код дає додатковий шанс на виграш Подарунку Акції.

6.6. Визначення 1 (одного) Кандидата, який здобуває право на отримання Подарунку Акції, проводиться щоденно, з 02.06.2024 року по 01.09.2024 року включно, шляхом випадкового комп’ютерного вибору (рандомний відбір) серед усіх Учасників Акції, які зареєстрували 1 (один) або більше Кодів протягом попередньої доби Акції.

УВАГА! Кожен зареєстрований Код дійний лише до кінця доби, коли його було зареєстровано і дає одноразове право на участь у щоденних визначеннях Кандидата, який здобуває право на отримання Подарунку Акції. Щоб взяти участь в наступному щоденному визначенні Кандидата, який здобуває право на отримання Подарунку Акції потрібно зареєструвати 1 (один) або більше нових Кодів.

Під час визначення Кандидата визначаються також 5 (п’ять) резервних Кандидатів, які здобудуть право на отримання Подарунку у разі відмови Кандидата від отримання Подарунку. Виконавець та/або залучені ним треті особи інформують Кандидата про отримання ним права на отримання Подарунку шляхом відправлення SMS-повідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів від дня проведення розіграшу.

УВАГА! Факт придбання Акційної продукції та факт реєстрації Кодів означає, що Учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і Правилами Акції.

6.7. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з реєстрацією Кодів.

6.8. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

6.10. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дня відправлення SMS-повідомлення Кандидату про отримання ним права на отримання Подарунку, представник Виконавця та/або залучених ним третіх осіб зв’язується з таким Кандидатом за телефоном, який був зазначений Учасником при реєстрації Коду, і просить надати документи, зазначені в п.7.1. цих Правил, шляхом надіслання на електронну адресу, зазначену в п.7.1 Правил.

 

Порядок та строки отримання Подарунків

7.1. Кандидат, який здобув право на отримання Подарунку або його законні (уповноважені) представники  (в разі не досягнення Кандидатом 14-ти років) для його отримання повинен/ні протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником), направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу sadochok.promo@bettersvit.com та, за необхідності, шляхом надіслання на поштову адресу, що була повідомлена Учаснику  або його законному (уповноваженому) представнику   Виконавцем, наступні документи:

 • скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 сторінка з реєстрацією або копія обох сторін ID картки та довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру)*;
 • скан-копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків України (РНОКПП)*;інші документи за необхідності, зокрема, але не обмежуючись: письмову згоду на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Подарунку, письмову згоду на використання імені та зображення Учасника в рекламі.

*У разі неможливості Кандидатом віком до 18 років надати зазначені документи, такі документи мають надаватись його законним/ми (уповноваженим/ми) представником/ами).

7.3. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений Кандидатом, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника та у разі настання обставин непереборної сили.

7.4. Подарунки Акції відправляються Переможцям  або їх законним (уповноваженим) представникам  Виконавцем та/або залученими ним третіми особами шляхом надсилання унікального коду сертифікату смс-повідомленням або у месенджер на номер телефону, що був вказаний під час реєстрації коду протягом 7 календарних днів з моменту отримання від Переможця або його законних (уповноважених) представників  документів, що вказані в п 7.1 Правил.

7.5. Переможець Акції або його законні (уповноважені) представники  можуть отримати Подарунок Акції лише після виконання всіх умов цих Правил, а також після підписання документу про отримання Подарунку, умови та форма якого визначаються на розсуд Виконавця Акції або залученої ним третьої особи та оформлення всього пакета документів, зазначеного Виконавцем Акції в цих Правилах, та інших документів, які ґрунтуються на положеннях цих Правил.

УВАГА! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Подарунків на територію, на якій ведуться воєнні дії, в Автономну Республіку Крим та на тимчасово окуповані території України. Будь-які претензії від Учасників з причин, зазначених вище у цьому пункті, не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

 

Обмеження

8.1. Учасник має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання одним Учасником більше одного номеру телефону для участі в Акції, такий Учасник втрачає право на одержання Подарунків в рамках Акції.

8.2. Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одному Учаснику, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних тощо.

8.3. Незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника вважається, що Учасник, який надіслав 10 (десять) некоректних Кодів поспіль протягом однієї доби, здійснив спробу підбору Кодів. Обліковий запис на Сайті, IP адреса та номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції на 24 години.

8.4. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не надання на вимогу Організатора/Виконавця Акції Кришечок з Кодами) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси номеру мобільного телефону в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників Акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції, незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунків), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

 

Додаткові умови Акції.

9.1. Подарунки можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

9.2. Обов’язок щодо нарахування та виплати податку на доходи фізичних осіб, інших податків, зборів, що, згідно з законодавством України підлягають сплаті у зв’язку із врученням Подарунків Переможцям Акції, покладається на Виконавця з урахуванням норм чинного законодавства України.

9.3. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

9.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

9.5. Організатор залишає за собою право змінювати Подарунки Акції та/або включити в Акцію інші Подарунки, не передбачені цими Правилами.

9.6. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Подарунків з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) обов’язків Учасників, передбачених цими Правилами, настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

9.7. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Подарунків. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам та/або їх законним (уповноваженим) представникам  повідомляється:

9.8.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор;

9.8.2. Персональні дані Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

9.8.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.8.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   тощо;

9.8.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;

9.8.5. Розпорядником персональних даних Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   є Виконавець, а також Технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

9.8.6. Персональні дані Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 9.8.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

9.8.7. Персональні дані Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Строку проведення Акції, після чого такі персональні данні Учасників та/або їх законних (уповноважених) представників   Акції зберігаються з метою їх використання для рекламних та маркетингових цілей Організатора.  

9.8.8. Учасники та/або їх законні (уповноважені) представники   можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків;

9.8.9. Кандидати, які отримали право одержати Подарунок, володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник та/або його законні (уповноважені) представники   тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його/їх особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі, Учасник та/або його законні (уповноважені) представники   надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та номери мобільних телефонів Учасників повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників та/або його законних (уповноважених) представників  , створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого Подарунку (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники та/або їх законні (уповноважені) представники   автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

9.10. Переможець Акції не може передавати своє право отримати Подарунок третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.11. Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, зазначений в п. 2.2. цих Правил.

9.12. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти Учасників та інші персональні данні Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях. Беручи участь у Акції, кожен Учасник надає не обмежену строком згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, письмових повідомлень на його поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти. Зазначені повідомлення можуть містити новини та/або інформаційні/рекламні  повідомлення від Організатора. Учасники можуть відкликати згоду на подальше отримання SMS-повідомлень, надіславши Організатору письмове повідомлення на адресу, яка вказана у цих Правилах.

9.13. Організатор/Виконавець Акції та Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримати або в подальшому використати Подарунки Учасником Акції та/або його законними (уповноваженими) представниками  згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця/Технічного партнера Акції. Такий Учасник Акції та/або його законні (уповноважені) представники   не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

9.14. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності:

9.14.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

 • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;
 • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
 • експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Microsoft Edge не нижче версії 121.x, Firefox не нижче версії 115.x, Chrome не нижче версії 120.x, Safari не нижче версії 16.5.x, iOS Safari не нижче версії 16.5.x, Chrome for Android не нижче версії 120.x;
 • які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);
 • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;
 • які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.
 • технічні можливості та характеристики яких унеможливлюють коректне відображення Сайту.

9.14.2. У разі надходження звернень на гарячу лінію Акції або за допомогою форми зворотного зв’язку на Сайті та надання відомостей, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь- який інший спосіб.

9.14.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

9.14.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

9.15. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил та/або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.